Home Lain-lain Nama Asli Abu Bakar As-Siddiq dan Asal Usul Gelar

Nama Asli Abu Bakar As-Siddiq dan Asal Usul Gelar

245
Nama Asli Abu Bakar As-Siddiq

Abu Bakar as-Shiddiq adalah khalifah Islam pertama menggantikan Rasulullah SAW. Nama asli beliau bukanlah Abu Bakar, karena ini hanya kunniyahnya saja. Nama asli Abu bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Ka’ab bin sa’ad bin Taym bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Gholib al-Qurasy at-Taimiy. Silsilah keturunan Abu Bakar bertemu dengan silsilah keluarga Rasulullah SAW pada Murrah.

Imam Nawawi dalam kitabnya at-Tahzib mengatakan bahwa benar kalau nama Abu bakar adalah Abdullah, nama ini masyhur dan terkenal. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa nama Abu baakr adalah Atiq. Tetapi para ulama membenarkan kalau Atiq itu bukan nama, melainkan lakab (sesuatu yang memberitahukan kepada terpujinya beliau) atau julukan kepada beliau.

Kenapa Abu Bakar di sebut Atiq?

Ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang asal mula lakab beliau. Pendapat pertama adalah sebqagaimana hadist yang di sebutkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Aisyah RA: Sesungguhnya Abu Bakar RA masuk bersama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda: Wahai Abu Bakar! Engkau telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka, maka ketika itu pula ia dinamakan Atiq.

lihat juga: Surat Al Kahfi, Keutamaan Membacanya

Sementara pendapat kedua tentang asal usul nama Atiq adalah riwayat AT-Thabrani dari Al-Qasim bin Muhammad: “Sesungguhnya Aisyah RA. bertanya tentang nama Abu Bakar RA, lalu ia menjawab, bahwa nama Abu Bakar adalah Abdullah. Maka berkata: Sesungguhnya orang-orang memanggilnya Atiq adalah disebabkan pada saat itu Abu bakar memiliki tiga anak laki-laki yakni Atiq, Mu’taq dan Muaitiq.”.

Ada satu lagi pendapat yang menyebutkan alasan kenapa Abu bakar di sebut dengan Atiq, ini adalah riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas RA berkata: “Abu Bakar dijuluki Atiq karena ketampanan wajahnya.”

Kenapa Abu Bakar di Gelar dengan As-Shiddiq?

Salah satu pendapat yang menyebutkan kenapa Abu Bakar di gelari dengan as-Shiddiq adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim dalam al-Mustadraq yang di ambil dari ‘Aisyah RA, beliau berkata: “Datang orang-orang Musyrik kepada Abu Bakar RA, lalu mereka berkata kepada Abu Bakar: Apakah engkau telah mendatangi sahabatmu (Nabi Muhammad SAW)? Ia mengaku Isra ke Baitul Maqdis semalam. Abu Bakar berkata: Apakah berkata begitu? lalu mereka berkata: iya. Lalu Abu Bakar pun berkata: benar, sesungguhnya saya percaya walaupun lebih jauh perjalanannya dari itu.

Jadi, dari peristiwa inilah kemudian beliau di sebut dengan ash-Shiddiq, karena beliau sangt cepat membenarkan sesuatu jika itu datang atau berkenaan dengan Rasulullah SAW.

Baca juga: Ini Arti Mimpi Hamil Secara Umum

Kemudian dalm riwayat yang lain oleh Al-Hakim dari Abi Yahya: “Tidak terhitung berapa kali ia mendengar Ali bin Abi Thalib RA. berkata diatas mimbar: Sesungguhnya Allah Swt. menamai Abu Bakar RA, atas lisan Nabi Muhammad SAW dengan nama ash-Shiddiq. (Jalaluddin Asy-Suyuthi: Tarikh Khulafa’I: 35-38).

Itulah nama asli Abu Bakar RA. serta asal usul kenapa beliau di lakabkan dengan Atiq dan asal usul kenapa Abu Bakar di beri gelar dengan ah-Shiddiq. Semoga bermanfaat!

Previous articleLirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Arab, dan Latin
Next articleBacaan Zikir Setiap Saat: Ini Zikir yang Selalu di Baca Rasulullah SAW